ظلم و ظالم

ads here ads here

برچسب شده با: ظلم-و-ظالم

08596

“مرگ بر آمریکا” قابلیت حذف ندارد !

پس از گفت و گوی تلفنـی رئیس جمهـور کشورمان با اوباما و دیدار چند دقیقـه ای وزیر خارجه ایـران با جان کـری، گفت و گوها پیـرامون شعار « مرگ بر آمریکا » در قالب های مختلـف افزایش یافته است. عده ای به طنـز گفته اند از این پس به جـای شعار مرگ بر آمریکا بگوییم " آمریکا دقت کن " ! عده ی دیگـری با قیافـه ای حق به جانب ...
postermovement-97-01 bigstockphoto_Books_789849 copy B753 22884088436310060606 f9ed7f504a28d0cde0a0cba22d199271_XL
کافران خیال کرده اند که «نورالله» مانند نور شمع یا کبریت است که بتوانند آن را با دمیدن خاموش کنند.نور قرآن کریم از باب تشبیه معقول به محسوس مانند نور خورشید است که هیچگاه با دمیدن خاموش نمیشود. البتّه زمانی نور خورشید از بین میرود ولی نور قرآن برای ابد باقی است.آن روزی که خورشید،نور خود را از دست می دهد«إذا الشّمس کوّرت»تازه روز نورافشانی قرآن کریم است.آن روز روشن میشود که قرآن،سراسر جهان را نورانی کرده و این نور برای همیشه باقی خواهد ماند.(قرآن در قرآن،ص341)
عمده فسادهای اقتصادی و تنش در معاملات خرد و کلان که در بازار رخ می دهد ناشی از عدم توجه به « فقه » است ؛ فقه در معاملات برای این هست که هیچ کس ضرر نکند و هر کس به حق واقعی خودش برسد، اما عده ای بیش از حق شان می خواهند لذا همیشه فراری هستند از اینکه موارد فقهی را در معاملات پیاده کنند و در آن دقت داشته باشند. بدون شک بسیاری از معاملات روزمره در جامعه ما « باطل » و « حرام » است ...