ظلم و ظالم

ads here ads here

برچسب شده با: ظلم-و-ظالم

08596

“مرگ بر آمریکا” قابلیت حذف ندارد !

پس از گفت و گوی تلفنـی رئیس جمهـور کشورمان با اوباما و دیدار چند دقیقـه ای وزیر خارجه ایـران با جان کـری، گفت و گوها پیـرامون شعار « مرگ بر آمریکا » در قالب های مختلـف افزایش یافته است. عده ای به طنـز گفته اند از این پس به جـای شعار مرگ بر آمریکا بگوییم " آمریکا دقت کن " ! عده ی دیگـری با قیافـه ای حق به جانب ...
125-13255 postermovement-97-01 bigstockphoto_Books_789849 copy B753 22884088436310060606
روزی در محضر عالم بزرگوار میرزا کاظم تبریزی برگه استفتاء و مساله فقهی آوردند ایشان زیر سوال نوشتند: این سوال مورد ابتلای شما نیست . فرزندشان از ایشان سوال کردند که چرا جواب مساله را ننوشتید فرمودند: از مضمون استفتاء بر می آید که میان سوال کننده و عده ای کدورتی وجود دارد و پاسخ من را می خواهد وسیله ای برای کوبیدن آنها قرار دهد. (کتاب سینای معرفت ص 119)
طبق استدلال علی مطهری در مورد فتنه 88، برای پیگیـری اتفاقات شیـراز اول باید خودش محاکمه بشه ! چون ایشان حرف هایی زدند که موجب برانگیخته شدن عصبانیت برخی افراد شده، بنابراین اول باید خود ایشان محاکمه بشن که چرا چنین حرف هایی زدند !!!