ظلم و ظالم

ads here ads here

برچسب شده با: ظلم-و-ظالم

08596

“مرگ بر آمریکا” قابلیت حذف ندارد !

پس از گفت و گوی تلفنـی رئیس جمهـور کشورمان با اوباما و دیدار چند دقیقـه ای وزیر خارجه ایـران با جان کـری، گفت و گوها پیـرامون شعار « مرگ بر آمریکا » در قالب های مختلـف افزایش یافته است. عده ای به طنـز گفته اند از این پس به جـای شعار مرگ بر آمریکا بگوییم " آمریکا دقت کن " ! عده ی دیگـری با قیافـه ای حق به جانب ...
Abdulmalik Al-Houthi (2) 125-13255 postermovement-97-01 bigstockphoto_Books_789849 copy B753
روزی در محضر عالم بزرگوار میرزا کاظم تبریزی برگه استفتاء و مساله فقهی آوردند ایشان زیر سوال نوشتند: این سوال مورد ابتلای شما نیست . فرزندشان از ایشان سوال کردند که چرا جواب مساله را ننوشتید فرمودند: از مضمون استفتاء بر می آید که میان سوال کننده و عده ای کدورتی وجود دارد و پاسخ من را می خواهد وسیله ای برای کوبیدن آنها قرار دهد. (کتاب سینای معرفت ص 119)
شهید نواب صفوی : اگر با کاشتن گندم بر پشت بام خانه ها می توانی رفع احتیاج از بیگانه کنی، بهتر است بر این کار اقدام کنی تا این که دست گدایی به سوی دشمنان اسلام دراز کنی ... !!!