ظلم و ظالم

ads here ads here

برچسب شده با: ظلم-و-ظالم

08596

“مرگ بر آمریکا” قابلیت حذف ندارد !

پس از گفت و گوی تلفنـی رئیس جمهـور کشورمان با اوباما و دیدار چند دقیقـه ای وزیر خارجه ایـران با جان کـری، گفت و گوها پیـرامون شعار « مرگ بر آمریکا » در قالب های مختلـف افزایش یافته است. عده ای به طنـز گفته اند از این پس به جـای شعار مرگ بر آمریکا بگوییم " آمریکا دقت کن " ! عده ی دیگـری با قیافـه ای حق به جانب ...
224598_630 religion_politics3 po0ster120 gooood 08566
بر اساس دیدگاه انیشتین در خصوص جاذبه، اجسام دارای جرم باعث انحنای فضا میشوند.فضا خلأ مطلق نیست،به جرم وابسته است و از جرم تأثیر میپذیرد و به این دلیل که خورشید بیش از هر جسم دیگری باعث انحنای فضا میشود،ما(یعنی زمین)به دور خورشید میگردیم. با در نظر گرفتن این توضیح انیشتین،اگر جهان از ساختاری ثابت برخوردار بود،تمام ماده ها(اعم از ستارگان، کهکشان ها و ...)در انتهای بزرگ ترین گودال مکان و زمان جمع میشدند.(بیگ بنگ، فلسفه و خدا ص 60)
و ای کاش مردم می توانستند بدانند که چه کسی خیرخواه آنان است ؛ چپی ها داعیه اصلاح طلبی دارند. راستی ها نیز داعیه صاحب انقلابی دارند و به امیرالمؤمنین قسم که هیچ کدام خیرخواه مردم و انقلاب نیستند و همه به منافع خود می اندیشند. [شهید احمدی روشن]