ظلم و ظالم

ads here ads here

برچسب شده با: ظلم-و-ظالم

08596

“مرگ بر آمریکا” قابلیت حذف ندارد !

پس از گفت و گوی تلفنـی رئیس جمهـور کشورمان با اوباما و دیدار چند دقیقـه ای وزیر خارجه ایـران با جان کـری، گفت و گوها پیـرامون شعار « مرگ بر آمریکا » در قالب های مختلـف افزایش یافته است. عده ای به طنـز گفته اند از این پس به جـای شعار مرگ بر آمریکا بگوییم " آمریکا دقت کن " ! عده ی دیگـری با قیافـه ای حق به جانب ...
po0ster120 gooood 08566 bikbikary_1_178 674_634800245861893750_s
«این اعتقاد بسیاری از دین گریزان است که دین را صرفا برای تلطیف روح انسان مفید تلقی می کنند و فقط همین؛بیش از این را نه برای دین قابل تحمّل می دانند و نه برای جامعه قابل اجرا. به همین دلیل دین را متصف به واقع بین نبودن می کنند و آن را اشعار و افسانه هایی می دانند که با تعابیر مبالغه آمیز از قله ها و اسطوره های دست نیافتنی سخن گفته و مبالغه آمیزترین مواعظ را بیان می کند.»انتظار عامیانه عالمانه عارفانه ص165
انسان وقتی«سیر»میخورد،نه بوی سیر را متوجه میشود و نه اگر دیگران «سیر» خورده باشند متوجه بوی آن میشود؛ولی اگر«سیر»نخورده باشد، با نزدیک شدن به کسی که«سیر»خورده از تنفس او متوجه بوی بد سیر میشود؛گناه هم همینطور است!وقتی انسان در گناه«غرق»میشود،دیگر متوجه زشتی آن نمیشود و اگر دیگران هم گناه کنند متوجه«زشت»بودن آن نمیشود؛اما کسی که گناه نمیکند خیلی از گناه کناره میگیـرد چون غرق نشده است!